Mest aktive personer

Liste over 500 personer sortert på antall besøk.
Klikk på navn for å vise alle besøk av denne personen.

Navn Antall besøk
Odd M. Spjøtvold 316
Jørund Strand 200
Anonym 198
Torbjørn Belsvik 187
Thor Sødal 177
Frode Sørli 134
Jostein Vassli 128
John Kåre Sæther 113
Jorid Gravdal 111
Magne Svanemsli 108
Knut Ove Hellandsjø 105
Egil Sølvsberg 101
John H. Lidal 95
Ole-Jonny Søreng 93
Ove Aunli 87
Magnhild Gravdal Vassli 86
Helge Møkkelgård 85
Anders Stølen 85
Astrid Hernes 78
Gunnlaug Belsvik 76
Gunnar Harsvik 74
Kasper Hernes 73
Lars Tore Vassli 71
Geir Furseth 67
Anonym 65
Terje Stølen 65
Steinar Væge 64
Heidi Løkhaug 62
Dag Mogens Johannessen 60
Eldri Tallerås 58
Anonym 56
Britt Å. Valås 56
Geir Belsvik 55
Rune Taftø 54
Arne Hegre 53
Sigmund Røen 53
Solveig Sødal 53
Olav Buhaug 53
Oddbjørn Sørli 52
Anonym 51
Gunvor Strand 48
Roger Sølvsberg 46
Mildrid Hoston By 46
Jens Espeland 44
Ole Jostein Hatle 44
Jens Eivind Møkkelgård 44
Gunnar Gravdal 43
Kjell Rostad 43
Runar Ytrestøyl 43
Geir Hansen 42
Aage Haugen 42
Oddmund Johannessen 42
Kristian Sættem 42
Kjell Lynum 40
Gudbjørn Singstad 40
Åge Tølche 40
Lars Helge Stølen 39
John Lian 38
Jon Erik Møkkelgård 38
Anonym 38
Arne Aarrestad 37
Jan Erik Tallerås 37
Morten Slupphaug 36
Arild Steinveg 36
Siv Tove Bugten Sødal 36
Jostein Gravdal 35
Gunnar Hynne 35
Vidar Aunøien 35
Øystein Mo 34
Per Morten Krokdal 34
Reidar Halgunset 33
Kjell Inge Hårstad 33
Anders Staveli 33
Jon Morten Steinveg 33
Astrid Bjørnbet 33
Astrid Vormdal 33
Knut H. Lund 32
Oddbjørn Bang 32
Einar Johan Vassli 32
Rolf Øyum 32
Lars Harald Sødal 31
Olav Strand 31
Kjetil Kroksæter 30
Lars Martin Singstad 30
Arild Stølen 30
John Gunnar Tallerås 30
Svein Ustad 30
Jon Brønstad 30
Jon Lillemyr Steinveg 30
Arnfinn Otterstad 29
Hege Pharo 29
Odd Erik Sørløkk 28
Kjell Ingvar Ustad 28
Svein Ole Fossflaten 27
Sølvi Oliv Garberg 27
Roar Gundersen 27
Dag Olav Løseth 27
Kai Kr. Schei 27
Ellen Sølvsberg 27
Jan Ove Aae 26
Baard Gåsvand 26
Kåre Sæther 26
Hans Morten Sødahl 26
Per Arne Ustad 26
Noralf Gravdal 25
Janne Antonsen 25
Thor I. Halvorsen 25
Åge Haugerø 25
Morten Juul 25
Anonym 25
Ingrid Tølche 25
Eivind Vullum 25
Alf Fagerholt 24
Joralf Halgunset 24
Tore Ismanto Hofstad 24
Geir Lian 24
Knut Anders Lien 24
John Olav Lund 24
Erlend Ness 24
Siri Belsvik 24
Jon Stølen 24
Øystein Sættem 24
Anna Beate Sødal 24
Edvard Viken 24
Christoffer Fagerheim 24
Hans Enoksen 23
Randi Garberg 23
Jørund Halgunset 23
Nils Ingar Halgunset 23
Berit Aunli 23
Målfrid M. Lidal 23
Anonym 23
Anny Bente Simonsen 23
Håvard Pharo Gravdal 22
Einar O. Hofstad 22
Gjertrud B. Aunli 22
Stig Atle Moe 22
Morten H. Belsvik 22
Asbjørn Solligård 22
Liv Magnhild Søreng 22
Gudrun Haugen 21
Anonym 21
Bjørg Hunsbedt 21
Halvard Karlsen 21
Hans Kringstad 21
Arnfinn Lomundal 21
Anne Siri Schei 21
Jan Atle Sundli 21
Ingebrigt Ustad 21
Anonym 21
Helge Morten Garberg 20
Stein Olav Lund 20
Bjørnar Belsvik 20
Torger Aarvaag 20
Knut Johan Singstad 20
Pål Sundli 20
Marit Oline Sødahl 20
Per Olav Ødegård 20
Roger Lilleler 20
Kari Engdal 20
Oddbjørn Duaas 19
Anders Hoston 19
Marit Hoston 19
Jo Bakk 19
Kari Rostad 19
Anonym 19
Mille Aarvåg 19
Arnt Tronvoll 19
Olav Tronvoll 19
Karstein Valstrand 19
Olav Bakketun Tronvoll 19
Ingmund Halgunset 18
Roar Holden 18
Egil Hoston 18
Ståle Kirkaune 18
Jostein Krutvik 18
Einar Lervik 18
Lars Lysevoll 18
Rannveig Meland 18
Leif Moe 18
Jon Ove Myklegard 18
Sidsel Karin Schei 18
Ola Bertelsen 18
Nils Halvor Snekvik 18
Signe Volden Snekvik 18
Svein Robert Stavås 18
Ola Syrstad 18
Astrid Ustad 18
Marit Øien 18
Trude Kalland 18
Mariann S. Espeland 17
Astrid Lefstad Garberg 17
Bjørn Endre Aune 17
Odd Sverre Hunsbedt 17
Synnøve Karlsen 17
Jørn Kvåle 17
Arnstein Lian 17
Sondre Lidal 17
Erik Barhals 17
Håvard Merkesnes 17
Anonym 17
Kåre Stølen 17
Anonym 17
Åse Torevik 17
Ottar Ustad 17
Edvard Væge 17
Sten Roger Kjønsvik 17
Mikal Bjerknes 17
Joralf Fjelle 16
Stein Erik Garberg 16
Jarl Gjønnes 16
Rune Gundersen 16
Anders Olai Aunli 16
Kåre Kvernstad 16
Eva Lynum 16
Else Naustdal 16
Anonym 16
Egil Rise 16
Leif Erling Rostad 16
Vidar Schei 16
Oddbjørn Selbekk 16
Anne Ingeborg Singstad 16
Frank Sinnes 16
Aslaug Sødal 16
Ragnhild Tronvoll 16
Sigmund A. Tronvoll 16
Ola Hallvard By 16
Hans Morten Evjen 15
Per Magne Fredriksli 15
Åsmund Pharo Gravdal 15
Bente Rabben Greve 15
Guri Gundersen 15
Bente Hammerdal 15
Marit M. Haugen 15
Stein Havik 15
Grete Hofset 15
Stig Ottar Jensen 15
Anonym 15
Jan Sverre Moe 15
Per Sandmo 15
Leif S. (Putte) Schei 15
Gunnar Slupphaug 15
Oddbjørg Solligård 15
Sivert Sættem 15
Morten Warholm 15
Frode Christiansen 15
Jo Vegard Øyasæter 15
Tor André Hellandsjø 15
Anonym 14
Kari Fagerholt 14
Åge Gjønnes 14
Dag Halgunset 14
Edvard Halgunset 14
Frode Harsvik 14
Kai Rune Haugerø 14
Kristin Henden 14
Anonym 14
Magne Jerpstad 14
Bjarne Johansen 14
Per Morten Kjelstad 14
Bjørn Krokdal 14
Henny Belsvik Lund 14
Lillian Lund 14
Ann-Sølvi Valås Myhr 14
Anonym 14
Torbjørn Simonsen 14
Kenneth Smith 14
Knut Ole Solligård 14
Anonym 14
Lars Sørum 14
Ola Egil Vassli 14
Asbjørn Åsmul 14
Arne Olav By 14
Kjersti Christiansen 14
Sigrun Halsen Husdal 14
Else Marie Sæther 14
Vidar Larsen 14
Jann Arve Sinkaberg 14
Halvor Driveklepp 13
John Alstad 13
Jo Håvard Evjen 13
Ingrid Fagerli 13
Trygve Lefstad Garberg 13
Gunnar Holten 13
Anonym 13
Sylvia Lien Jensen 13
Harald Kårøy 13
Egil Lund 13
Jan Merkesnes 13
Sigrid Moe 13
Anonym 13
Odd Nyberg 13
Georg "Goggen" Rabben 13
Torill Rehaug 13
Bjørn Rønningen 13
Erlend Schei 13
Hans Schei 13
Kjell Morten Sommervold 13
Anonym 13
Audun Bjørnbet 13
Jorodd Vingsand 13
Inger Johanne Buhaug 13
Odd Erling Dalsegg 13
Kristin Bjørnbeth 13
Anita Enoksen 12
Hallgeir Garberg 12
Rolf Arild Andersen 12
John Olav Gjølmesli 12
Jorunn I. Kopperud Gjønnes 12
Henrik Grytbakk 12
Turid Arntsen 12
Tormod Hansen 12
Anonym 12
Åge Jonli 12
Svein Roger Karlsen 12
Jon Kurås 12
Magnus Lidal 12
Ellef Lomundal 12
Anonym 12
Rune Lungård 12
Bente Myklegård 12
Marit Elin Møkkelgård 12
Asbjørn Ohren 12
Morten Rosøy 12
Grethe Rønneberg 12
Roald Sagdahl 12
Bjørg Sinnes 12
Terje Skagseth 12
Ole Ingar Skogseth 12
Wibeke Stenset 12
Helga Margrete Storli 12
Endre Strand 12
Terje Strand 12
Anonym 12
Marius Svendgård 12
Johan Sættem 12
Olav Søvasli 12
Liv Kirsten Tetlie 12
Kjersti Ustad 12
Randi Ustad 12
Bjarne Oddvar Vassli 12
Christine Ven 12
Sivert Garberg Solligård 12
Tordis Hunnes 12
Reidun Dalsegg 12
Astrid Hofset Nilssen 12
Ida Mari Haugen 12
Solfrid Prins Andøl 12
Øyvind Rasmussen 12
Inger Johanne Alfsen 11
Anonym 11
Anonym 11
Harald Ellingsen 11
Ingebjørg Alstad 11
Arnfinn Amundal 11
Harald Flaamo 11
Bjørn Halgunset 11
Arne Harald Hansen 11
Jorun S. Hansen 11
Kenneth Haugerø 11
John Aune 11
Kristin Hoston 11
Gunnar Ianke 11
Anna Jorid Johansen 11
Sigurd Jonli 11
Tove Irene Jonli 11
Johan Fredrik Aurstad 11
Anonym 11
Kjell Baadshaug 11
Jan Krokdal 11
Arild Krovoll 11
Marianne Kulbrandstad 11
Jens Einar Kvenild 11
Kari Lian 11
Anonym 11
Ingrid Myklegard 11
Helge Belsvik 11
Jørgen Møkkelgård 11
Anonym 11
Anne Ohren 11
Jo Vegard Olsø 11
Jorid Ormseth 11
Ken Pettersen 11
Margit Porsanger 11
Johan Steinar Berg 11
Marit I. Moe Berg 11
Liv Inger Sagdahl 11
Arne Schei 11
Eva Selbekk 11
Ragnhild Garberg Solligård 11
Joar Staveli 11
Johan Stølan 11
Sivert Stølen 11
Kari Lisa Sørli 11
Anonym 11
Tora Vaagan Hofset 11
Wenche Talberg Vingsand 11
G. Volden 11
Anonym 11
Harald Brekken 11
Gro Magnhild Brønstad 11
Anne Bugten 11
Anita Børset 11
Ole Lillemyr Steinveg 11
Odd Anders Lervik 11
Jan Ove Gisvoldløkk 11
Anonym 10
Steinar Alstad 10
Tore Evjen 10
Åshild Fagerholt 10
Nils Erik Forsberg 10
Erlend Fossbakk 10
Lars Emil Gravdal 10
Rune Grefstad 10
Anonym 10
Anonym 10
Ole Aleksander Jamtøy Heggvik 10
Geir Hidle 10
Gudny Holden 10
Inge Holte 10
Asgeir Johannessen 10
Karl Jørgen Kristiansen 10
Heidi Jørgensen Krokdal 10
Knut Arne Bakke 10
Roger Lian 10
Ståle Lian 10
Gunhild Lidal 10
Sigurd Ellingsen Lie 10
Bjarne Lien 10
Anonym 10
Irene Løfaldli 10
Ole Løseth 10
Anonym 10
Fredleiv Myklegard 10
Randi Nossum 10
Stig Belsvik 10
Asbjørg Oddan 10
Anonym 10
Anonym 10
Andreas Berbu 10
Thomas Nordahl Pedersen 10
Odd Ranheim 10
Arne Rødsjø 10
Ragnhild Røen 10
Anonym 10
Jan Magne Sommervold 10
Oddbjørg Bjerksæter 10
Jan Terje Stolsmo 10
Even Stølen 10
Even Svanem 10
Anonym 10
Anonym 10
Kristian Tølche 10
Helen Nergård Tørset 10
Magne Volden 10
Atle Wormdal 10
Johannes Bratset 10
C. A. Bruck 10
Heidi Karlsen 10
Harald Pedersli 10
Vegard Jørgensen 10
Arve Seljebu 10
Anonym 9
Anonym 9
Marte Sølberg Ellingsen 9
Lisbeth Enoksen 9
Øystein Fandrem 9
Bjørg Alida Fossum 9
Randi Gjengstø 9
Borghild N. Gravdal 9
Per Kr. Greve 9
Kari Halgunset 9
Johan Riseth Hammer 9
Kristian Riseth Hammer 9
Anonym 9
Hege Anita Hammerdal 9
Jan Hammerdal 9
Arnt Viktor Hansen 9
Bjørg Asbøll 9
Anne Karin Hofset 9
Monica Hunsbedt 9
Tore Østgård Jensås 9
Wiggo Johansen 9
Inge Jonli 9
Anonym 9
Gjermund Kvernmo 9
Brynjar Kvernstad 9
Ingeborg Kvåle 9
Anonym 9
Lilly Marie Lian 9
Anonym 9
Aud Lillegård 9
Anonym 9
Tore Holt Bang 9
Anne Melby 9
Ivar Melås 9
Dag Håvard Mjøen 9
Trygve Moldjord 9
Kjell Fredrik Myklegard 9
Anonym 9