Anne Bugten

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
24.08.2014 Søndag Kl. 12.55
19.08.2012 Søndag
23.08.2009 Søndag Kl. 12.58 Borstad
24.08.2008 Søndag
03.09.2006 Søndag Kl. 12.05
04.09.2005 Søndag
05.09.2004 Søndag Kl. 11.15
25.08.2004 Onsdag Kl. 13.25
07.09.2003 Søndag Kl. 11.45
13.07.2003 Søndag Kl. 13.25
12.07.1997 Lørdag Kl. 14.10