Monica Hunsbedt

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
10.07.2016 Søndag Kl. 10.30 Stavanger
09.08.2015 Søndag Kl. 13.26 Stavanger
01.07.2014 Tirsdag Kl. 17.15 Stavanger
28.07.1999 Onsdag Stavanger.
21.07.1994 Torsdag Stavanger.
07.07.1991 Søndag
16.07.1990 Mandag Kl. 01.30
21.07.1989 Fredag Kl. 14.15 Stavanger.
17.07.1988 Søndag Stavanger. 15°