Ole Aleksander Jamtøy Heggvik

Antall registrerte besøk: 10

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.2015 Lørdag
19.02.2011 Lørdag
18.09.2010 Lørdag
23.08.2009 Søndag Kl. 11.10
24.08.2008 Søndag
03.09.2006 Søndag Kl. 11.30
05.09.2004 Søndag
07.09.2003 Søndag
01.09.2002 Søndag Kl. 11.55
16.09.2001 Søndag Kl. 13.00