Gro Magnhild Brønstad

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
26.04.2015 Søndag
04.04.2015 Lørdag
07.10.2010 Torsdag Kl. 13.20 Rindal
02.04.2010 Fredag Kl. 12.45
30.08.2009 Søndag
22.03.2008 Lørdag
31.03.2007 Lørdag
13.04.2006 Torsdag
01.04.2002 Mandag Rørdal.
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten.
03.04.1988 Søndag