Inge Jonli

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
30.06.2013 Søndag Kl. 11.52
14.08.2011 Søndag
21.07.2002 Søndag
31.03.2002 Søndag Kl. 12.10
06.10.2001 Lørdag Kl. 14.00 Rindalsskogen.
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten.
18.09.1999 Lørdag Kl. 11.30
05.04.1999 Mandag
16.09.1990 Søndag