Trygve Moldjord

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
09.09.2015 Onsdag Kl. 15.35 Sodin turlag
01.02.2014 Lørdag Fakkelstafetten 2014! Sodin turlag
03.06.2013 Mandag Kl. 16.23 Kuling og sludd, men en fornøyd gjeng elever fra Sodin Fysisk Aktivitet og Helse.
28.05.2013 Tirsdag Og Kaifas Bukelalos
01.10.2010 Fredag Kl. 17.15
13.05.2007 Søndag Og Kaifas.
17.09.2006 Søndag Kl. 13.00 Og Kaifas.
02.10.1999 Lørdag Kl. 12.30
08.07.1998 Onsdag Kl. 16.00 Beiarn i Nordland.