Marte Sølberg Ellingsen

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.2010 Lørdag Kl. 15.25
12.04.2009 Søndag Kl. 16.30
09.04.2006 Søndag
03.08.2005 Onsdag
08.04.2004 Torsdag Skjærtorsdag.
15.04.2003 Tirsdag Kl. 15.50
31.03.2002 Søndag
04.04.1999 Søndag Kl. 16.25
07.04.1996 Søndag