Anonym

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
28.03.2007 Onsdag
29.03.2005 Tirsdag Kl. 11.50
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten. + Dino.
17.03.2001 Lørdag Kl. 14.55 Og Dino.
05.04.1999 Mandag
08.04.1996 Mandag Kl. 11.45
20.03.1989 Mandag Rørdal'n. & Raska. Overskyet.
02.04.1988 Lørdag
05.04.1985 Fredag Rindal.
31.03.1983 Torsdag
28.03.1983 Mandag Og Linka. Perfekt.
17.04.1981 Fredag Rindal. ENORMT.
01.08.1980 Fredag