Heidi Jørgensen Krokdal

Antall registrerte besøk: 10

Dato Dag Tid Kommentar
13.09.2016 Tirsdag
03.10.2015 Lørdag Kl. 13.15  
13.09.2015 Søndag Kl. 11.22
12.07.2014 Lørdag Kl. 13.15
01.09.2013 Søndag Kl. 13.55
23.09.2007 Søndag
17.09.2006 Søndag Kl. 14.15
03.10.2004 Søndag Kl. 13.00
14.09.2003 Søndag Kl. 15.06
16.09.2001 Søndag Kl. 13.00