Jo Vegard Øyasæter

Antall registrerte besøk: 15

Dato Dag Tid Kommentar
23.03.2016 Onsdag Kl. 14.00
04.04.2015 Lørdag Kl. 13.40
14.02.2015 Lørdag Kl. 13.30
10.09.2014 Onsdag Kl. 20.40
26.03.2014 Onsdag Kl. 18.00
02.11.2013 Lørdag Kl. 14.45
30.03.2013 Lørdag Kl. 13.00
28.03.2013 Torsdag Kl. 14.15
17.03.2013 Søndag Kl. 13.30
14.04.2012 Lørdag Kl. 14.40
21.01.2012 Lørdag
03.04.2011 Søndag Kl. 12.50
03.04.2010 Lørdag Kl. 13.20 SOL
30.03.2010 Tirsdag Kl. 14.00 :-)
29.03.2009 Søndag Kl. 13.50