Kjell Baadshaug

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
20.04.2009 Mandag Kl. 13.40
13.04.2008 Søndag Kl. 13.45
14.04.2007 Lørdag Kl. 13.15
19.08.2006 Lørdag Kl. 11.30
18.04.2004 Søndag Kl. 12.20
17.04.2003 Torsdag Kl. 12.25
21.04.2002 Søndag Kl. 13.00
14.04.2002 Søndag Kl. 13.20
29.04.2000 Lørdag Kl. 12.50 Heimdal.
25.04.1998 Lørdag Kl. 13.30
14.04.1996 Søndag Kl. 12.55