Magne Volden

Antall registrerte besøk: 10

Dato Dag Tid Kommentar
03.08.2016 Onsdag Kl. 14.30 (Fra Lysevoll)
25.08.2012 Lørdag Kl. 12.55
05.07.2008 Lørdag
06.08.2007 Mandag
28.09.2003 Søndag Kl. 13.30
06.08.2003 Onsdag
29.07.2003 Tirsdag Kl. 14.00
23.08.2001 Torsdag Trondheim.
12.09.1995 Tirsdag Kl. 14.30
15.03.1980 Lørdag Kl. 16.17 Flott vær!