Harald Pedersli

Antall registrerte besøk: 10

Dato Dag Tid Kommentar
10.10.2015 Lørdag
31.08.2014 Søndag
24.07.2013 Onsdag
16.06.2013 Søndag
04.11.2012 Søndag
12.08.2012 Søndag
17.06.2012 Søndag
09.10.2011 Søndag
05.06.2011 Søndag
03.10.2010 Søndag Kl. 13.30