Kjersti Christiansen

Antall registrerte besøk: 14

Dato Dag Tid Kommentar
12.07.2009 Søndag Kl. 12.35 Sol og pent
28.05.2007 Mandag
27.04.2005 Onsdag Kl. 16.25
31.05.2004 Mandag Kl. 13.43
10.07.2003 Torsdag Kl. 13.08
21.04.2002 Søndag Kl. 13.50
07.04.2002 Søndag
24.06.2001 Søndag Kl. 15.35
26.06.1999 Lørdag
19.07.1997 Lørdag Kl. 14.45
17.07.1997 Torsdag Kl. 16.05
01.08.1994 Mandag Kl. 14.00
20.05.1993 Torsdag Kl. 13.40 Skyfritt, 21° C
21.04.1990 Lørdag Kl. 16.00