Harald Ellingsen

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
27.03.2016 Søndag Kl. 17.30
11.04.2015 Lørdag Kl. 14.40
24.07.2014 Torsdag
28.03.2013 Torsdag
14.05.2010 Fredag På ski (klister)
12.04.2009 Søndag Kl. 16.30
09.04.2006 Søndag
03.08.2005 Onsdag Og Kara.
08.04.2004 Torsdag Skjærtorsdag.
07.04.1996 Søndag Trondheim.
21.04.1984 Lørdag Oslo.