John Alstad

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
23.08.2015 Søndag
05.10.2014 Søndag
24.08.2014 Søndag Kl. 11.40
19.08.2012 Søndag
14.08.2011 Søndag Kl. 11.35
22.08.2010 Søndag Kl. 11.45
23.08.2009 Søndag Kl. 11.15
20.05.2009 Onsdag Kl. 11.45 Sol, svak vind
19.08.2007 Søndag
05.09.2004 Søndag Kl. 10.45
01.07.2003 Tirsdag Kl. 11.55
01.09.2002 Søndag Kl. 12.10
16.09.2001 Søndag Kl. 13.00