Kjell Morten Sommervold

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
09.08.2015 Søndag Kl. 12.30
04.10.2014 Lørdag Kl. 12.30
28.09.2013 Lørdag Kl. 13.30
24.08.2013 Lørdag Kl. 15.45
21.08.2011 Søndag
14.08.2011 Søndag Kl. 11.38
22.08.2010 Søndag Kl. 11.25
16.07.2010 Fredag Kl. 11.00 Gjølme
11.04.2010 Søndag Kl. 10.30
30.08.2009 Søndag Kl. 09.20
24.07.2008 Torsdag Kl. 14.50
20.06.2004 Søndag Kl. 13.10
18.08.2002 Søndag Kl. 15.30