Sylvia Lien Jensen

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
18.09.2016 Søndag
20.08.2016 Lørdag
01.09.2015 Tirsdag Kl. 12.30
01.09.2013 Søndag Kl. 12.25
26.06.2011 Søndag
24.08.2008 Søndag
08.08.2007 Onsdag Kl. 14.00
02.10.2005 Søndag Kl. 13.30
04.09.2005 Søndag Og Zono.
05.09.2004 Søndag
10.07.2003 Torsdag Kl. 18.15
08.09.2002 Søndag Kl. 13.10 Sol.
23.04.2001 Mandag Kl. 14.00 Strålende.