Ola Hallvard By

Antall registrerte besøk: 16

Dato Dag Tid Kommentar
22.08.2010 Søndag Kl. 11.30
23.08.2009 Søndag Kl. 12.30
01.05.2009 Fredag Kl. 11.40 Liten bris
09.04.2007 Mandag
03.09.2006 Søndag
09.04.2005 Lørdag
10.07.2004 Lørdag
17.08.2003 Søndag Kl. 12.45
12.04.2003 Lørdag Kl. 12.55
12.04.2003 Lørdag Kl. 12.59
28.07.2002 Søndag Orkdal.
06.04.2002 Lørdag Kl. 12.29
23.09.2001 Søndag Kl. 13.50
28.04.2001 Lørdag Kl. 12.55 Strålende.
09.04.2000 Søndag Kl. 12.40
21.07.1994 Torsdag Kl. 13.20 Orkdal. Sol + litt vind.