Anita Børset

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
13.10.2016 Torsdag Kl. 15.05  
21.08.2016 Søndag
24.08.2014 Søndag Kl. 13.20
19.08.2012 Søndag Kl. 12.25
14.08.2011 Søndag Kl. 12.10  
20.06.2011 Mandag
22.08.2010 Søndag Kl. 12.00
23.08.2009 Søndag Kl. 12.50
24.08.2008 Søndag
04.09.2005 Søndag
03.10.1993 Søndag Kl. 14.00