Jorodd Vingsand

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
28.03.2016 Mandag Kl. 12.00 Sterk vind
10.10.2015 Lørdag Kl. 13.00
04.04.2015 Lørdag Kl. 13.30
20.04.2014 Søndag Kl. 13.05
24.03.2013 Søndag Kl. 15.00
22.04.2011 Fredag
04.04.2010 Søndag Kl. 13.40 STOR SOL!
01.04.2010 Torsdag Kl. 16.35
11.04.2006 Tirsdag Kl. 16.30
10.04.1998 Fredag Heimdal.
07.04.1998 Tirsdag Kl. 14.59
07.04.1996 Søndag
01.04.1980 Tirsdag Kl. 13.00