Odd Erling Dalsegg

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
06.09.2016 Tirsdag
12.07.2015 Søndag
09.08.2014 Lørdag Kl. 11.00
08.09.2013 Søndag
08.08.2009 Lørdag Rindal
18.08.2008 Mandag
17.08.2002 Lørdag Kl. 11.35
13.04.1996 Lørdag Rindal.
10.04.1994 Søndag
14.07.1990 Lørdag
06.04.1983 Onsdag Rindal.
27.04.1980 Søndag
12.04.1979 Torsdag