Tove Irene Jonli

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.2016 Søndag
21.03.2015 Lørdag
20.04.2014 Søndag Kl. 13.30
29.03.2014 Lørdag Kl. 14.05
30.03.2013 Lørdag
21.03.2013 Torsdag
20.04.2011 Onsdag
17.03.2011 Torsdag
28.03.2009 Lørdag
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten.
21.04.2001 Lørdag Sol og pent.