Jon Brønstad

Antall registrerte besøk: 30

Dato Dag Tid Kommentar
26.04.2015 Søndag
04.04.2015 Lørdag
11.05.2010 Tirsdag
07.05.2010 Fredag
02.04.2010 Fredag
30.08.2009 Søndag
22.03.2008 Lørdag
31.03.2007 Lørdag
23.04.2005 Lørdag
17.04.2003 Torsdag Kl. 13.55
01.04.2002 Mandag
04.04.1999 Søndag
31.03.1999 Onsdag
06.04.1996 Lørdag
04.04.1996 Torsdag Kl. 13.00
25.05.1995 Torsdag Kl. 13.40
12.04.1993 Mandag
10.04.1993 Lørdag Kl. 21.35 Mørkt og fint.
03.04.1988 Søndag
24.04.1986 Torsdag
29.03.1986 Lørdag
14.04.1985 Søndag
05.04.1985 Fredag Kl. 14.34
20.04.1984 Fredag Rindøl. Overskya.
03.04.1983 Søndag
31.03.1983 Torsdag
29.03.1983 Tirsdag
20.07.1980 Søndag
07.04.1980 Mandag
12.04.1979 Torsdag