Ken Pettersen

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
22.01.2016 Fredag
18.04.2014 Fredag Kl. 16.00
16.04.2013 Tirsdag Kl. 10.50 Baiko
14.04.2012 Lørdag Kl. 14.40
08.03.2012 Torsdag
23.09.2011 Fredag Kl. 11.40 Regn, vind og tåke
23.04.2011 Lørdag Kl. 14.10
05.03.2010 Fredag Kl. 12.50
01.04.2005 Fredag Kl. 14.08
20.10.2004 Onsdag Kl. 14.27
22.04.2000 Lørdag