Christine Ven

Antall registrerte besøk: 12

Dato Dag Tid Kommentar
19.08.2015 Onsdag Kl. 18.30
29.05.2014 Torsdag Kl. 21.15
01.02.2014 Lørdag Kl. 12.00 Fakkelstafetten 2014! Sodin turlag
17.08.2013 Lørdag Kl. 13.20 Sol!
28.05.2013 Tirsdag Kl. 20.00
17.10.2012 Onsdag Kl. 16.48
01.10.2010 Fredag Kl. 17.15
13.05.2007 Søndag Kl. 13.00 Til fots.
14.04.2007 Lørdag
01.07.2006 Lørdag
07.09.2003 Søndag Kl. 11.20
02.09.2001 Søndag