Ingebjørg Alstad

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
24.08.2014 Søndag
07.09.2013 Lørdag Kl. 14.42
13.10.2012 Lørdag Kl. 13.20
19.08.2012 Søndag Kl. 12.40
23.08.2009 Søndag Kl. 12.30
24.08.2008 Søndag
03.09.2006 Søndag
05.09.2004 Søndag
07.09.2003 Søndag Kl. 12.10
02.09.2001 Søndag Kl. 12.20
17.09.2000 Søndag Kl. 16.05 Ti på topp.