Eva Selbekk

Antall registrerte besøk: 11

Dato Dag Tid Kommentar
21.10.2016 Fredag Kl. 13.15
15.06.2016 Onsdag Kl. 13.05
16.09.2014 Tirsdag Kl. 12.15
02.03.2014 Søndag Kl. 12.30
25.08.2013 Søndag Kl. 12.00
09.06.2012 Lørdag Kl. 13.55
10.09.2011 Lørdag Kl. 14.00
25.08.2010 Onsdag Kl. 15.30 Skodde på toppen
24.07.2010 Lørdag Kl. 14.10
24.05.2009 Søndag Kl. 13.30 Litt regn
13.04.2008 Søndag Kl. 15.00