Ingrid Fagerli

Antall registrerte besøk: 13

Dato Dag Tid Kommentar
23.10.2016 Søndag Kl. 14.35
05.10.2014 Søndag
31.08.2014 Søndag Kl. 13.35
02.08.2013 Fredag Kl. 14.35
07.08.2011 Søndag Kl. 13.40
24.04.2011 Søndag Kl. 16.10
11.08.2010 Onsdag Kl. 14.10
06.09.2009 Søndag Kl. 15.35 Orkdal
30.08.2008 Lørdag Orkdal Helsetun på tur!
29.07.2007 Søndag Kl. 13.55
16.09.2006 Lørdag Kl. 12.10
03.10.2004 Søndag Kl. 13.20
14.08.2004 Lørdag