Frode H. Smevik

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
15.10.2016 Lørdag Kl. 12.10 + Bella  1 t 37 min.
10.10.2015 Lørdag Kl. 12.55
03.08.2014 Søndag Kl. 13.40