Meseret Asmamau Gassi

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
24.06.2010 Torsdag En glad turgjeng fra Søvasslia U-senter. Eteopi. Alle gikk fra Borstad. 4 t til toppen. Kjempetur