Kari O. Selvnes

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
10.07.2014 Torsdag Kl. 11.30
29.08.2013 Torsdag Kl. 11.00
11.08.2013 Søndag Kl. 13.33
22.09.2012 Lørdag Kl. 13.15
09.04.2012 Mandag Kl. 15.55
31.10.2010 Søndag Kl. 12.58
17.08.2010 Tirsdag Kl. 13.25
02.04.2010 Fredag Kl. 14.20
11.10.2008 Lørdag Kl. 12.30 Bedr.idr.laget Orkdal Sykehus