Ivar Amdal

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
24.06.2016 Fredag Kl. 10.45
02.07.2015 Torsdag Kl. 11.30
19.07.2014 Lørdag Kl. 11.30
12.07.2013 Fredag Kl. 12.15
03.07.2012 Tirsdag Kl. 12.20
05.11.2011 Lørdag Kl. 12.25
01.10.2010 Fredag Kl. 12.40 Trondheim
13.11.2009 Fredag Kl. 13.00