Torbjørn Børmark

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
08.09.2016 Torsdag Kl. 15.50 Sodin turlag
14.08.2011 Søndag Kl. 11.35
24.08.2008 Søndag
03.09.2006 Søndag
03.06.1990 Søndag