Gjermund Brønstad

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
30.03.2015 Mandag Kl. 13.05
20.04.2014 Søndag Kl. 15.50
20.04.2011 Onsdag Kl. 16.30
20.09.2008 Lørdag
24.08.2002 Lørdag Kl. 15.45