Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
08.04.1996 Mandag Trondheim. 12 år.