Harald M. Brekken

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.2016 Søndag Kl. 15.00
24.03.2016 Torsdag Kl. 13.15
04.04.2015 Lørdag Kl. 15.00
29.07.2014 Tirsdag
14.04.2006 Fredag
03.04.1999 Lørdag Trondheim.