Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
13.07.1982 Tirsdag Norges geografiske oppmåling.