Anonym

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
13.04.1998 Mandag Kl. 14.15 Trondheim/Malvik.
07.04.1996 Søndag Kl. 13.00
26.07.1995 Onsdag Kl. 12.10
03.04.1994 Søndag Kl. 14.36
10.04.1993 Lørdag
08.04.1993 Torsdag Kl. 12.05
04.04.1993 Søndag
16.04.1992 Torsdag
27.07.1991 Lørdag