Anonym

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
10.03.1995 Fredag Orkanger.
18.09.1994 Søndag Kl. 12.10