Aage Sørli

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
09.07.2009 Torsdag Kl. 20.05 SOL
06.09.1998 Søndag Kl. 15.15
22.09.1996 Søndag Kl. 16.10