Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
03.10.1996 Torsdag Orkanger. 0° C, kald vind.