Johan J. Svanem

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
19.08.2015 Onsdag Kl. 19.35
06.09.2014 Lørdag
16.01.1996 Tirsdag Heli.trans.
01.09.1991 Søndag Kl. 12.10