Olaf Sundberg

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
24.03.2013 Søndag
26.02.2012 Søndag
23.08.2009 Søndag Kl. 12.58 Borstad
22.09.1996 Søndag Kl. 13.03
15.09.1996 Søndag