Laila Størset

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
14.09.2012 Fredag Kl. 14.10
23.08.2009 Søndag Kl. 15.00 Ti på topp
03.10.2007 Onsdag Kl. 14.00
05.09.2004 Søndag
07.09.2003 Søndag
14.10.2001 Søndag Ti på topp.
06.10.2000 Fredag Kl. 16.10 Ti på topp.
25.05.1995 Torsdag For første gang.