Ole Magne Strand

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
14.03.2015 Lørdag Kl. 14.15
23.08.2013 Fredag Kl. 15.50
05.05.2013 Søndag Trondheim
29.04.2012 Søndag
24.04.2010 Lørdag Kl. 14.10
09.04.2009 Torsdag
26.03.2005 Lørdag
01.04.1985 Mandag Trondheim. Pent, litt vind.