Leif I. Stengel

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
12.07.2008 Lørdag
09.04.1994 Lørdag
25.04.1993 Søndag