Ole Jonny Stavås

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
24.04.2011 Søndag Kl. 14.05 Fin dag og føre!
05.04.2010 Mandag
07.04.2002 Søndag Kl. 12.30
07.04.1998 Tirsdag Kl. 16.30
17.03.1996 Søndag Kl. 14.15 Fint.
15.08.1993 Søndag Kl. 14.30 16° C