Målfrid Staven

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
01.09.2013 Søndag Kl. 13.55
19.09.1994 Mandag Sol - litt vind.